Жыйынтык (3 турдун жыйынтыгы менен кабыл алууга сунушталгандардын тизмеси)

ID Негизги тест Кошумча тест Сумма
9530611 194 120 314
9221823 190 98 288
ID Негизги тест Кошумча тест Сумма
9340300 156 72 228
ID Негизги тест Кошумча тест Сумма
9830104 197 0 197
9140163 187 0 187
9200179 199 0 199
ID Негизги тест Кошумча тест Сумма
9760681 197 105 302
9920181 157 113 270
9600043 165 88 253
9201305 203 118 321
ID Негизги тест Кошумча тест Сумма
9530238 188 0 188
9220223 152 0 152
ID Негизги тест Кошумча тест Сумма
9830310 180 0 180
ID Негизги тест Кошумча тест Сумма
9930400 195 94 289
9201263 204 72 276